Blaszka klasyk do połowu okoni i szczupaków nad podwodnymi łąkami w okresie letnim oraz pstrągów w większych rzekach wiosną kiedy ryba chce ,,przekąsić'' coś konkretniejszego, wielkość jest selektywna i kusi większe egzemplarze szczególnie okoni, kleni i jazi.

Przeznaczenie: opaski, rafy śródrzeczne, przelewy, rzeki pstrągowe, zbiorniki o niedużej głębokości
Ryby: okoń, pstrąg, boleń, szczupak,kleń, jaź, boleń
Waga: 4,5 gr
Kolory: miedź, mosiądz, nierdzewka.